Serveis

Venda: En primer lloc busquem un comprador mitjançant diferents mitjans, com ara rètols, publicitat, Internet, etc. Quan hem contactat amb el client o l’empresa els oferim la possibilitat d’ajudar amb el finançament, i posem en procés tot el dispositiu per tal de poder passar escriptures com més aviat millor, entengui notes registrals, notaris, entitats financeres, etc. amb la finalitat que ni venedor ni comprador tinguin cap preocupació a nivell burocràtic.

Lloguer: El primordial és conèixer les preferències del propietari, per exemple si es lloga un local comercial cal saber quin tipus de negoci està disposat a deixar explotar a la seva finca, condicions contractuals, etc. Llavors es procedeix a la captació de l’arrendatari, que amb prèvia presentació al propietari, l’empresa es compromet a fer les pertinents comprovacions, per tal de poder fer un filtre més efectiu i així poder evitar possibles problemes futurs.

En l’àmbit del lloguer, ja sigui de local comercial o d’habitatge, l’empresa ofereix la possibilitat de la captació del client, confecció del contracte i dipositar la fiança en Incasol, (segons estableix la llei), o gestió integral del lloguer, cobrament mensual, gestió de possibles reparacions que puguin sorgir en la propietat, mediació en el cas d’haver desavinences amb els veïns, etc.

Pel que fa a la gestió integral d’obres en reformes o obra nova, busquem els millors pressupostos amb industrials garantits, coordinem l’obra, si cal fem consultes amb l’arquitecte municipal o sol·licitem certificats d’aprofitament urbanístic, permisos d’obertura, permisos d’obra, formalització de cèdula d’habitabilitat, excessos de cabuda, herències. etc.

Gestionem tot el que comporta l’obra perquè el nostre client pugui seguir amb la seva vida sense patir els típics mals de cap que suposa el fet d’estar pendents i preocupats per tot el tràmit que requereix fer una inversió.

Cèdula d’habitabilitat: És un requisit indispensable per llei que va entrar en vigor el gener del 2007. Perquè ens fem una idea seria alguna cosa així com la ITV dels vehicles, encara que la revisió és cada 15 anys. Aquest certificat és imprescindible per poder fer tot tipus d’operacions amb comptadors de llum i d’aigua, canvis de nom o de tensions de 125 a 220.

Excés de cabuda: Aquest és un tràmit molt laboriós i costós, és indispensable sobretot quan es vol vendre una propietat que excedeix en un 20% la superfície escripturada, i s’agreuja més quan el comprador necessita un crèdit hipotecari. Per això és recomanable si es pretén vendre o llogar una propietat, relaizar aquest tràmit de seguida, ja que hi ha un temps d’execució estimat en uns dos mesos.

La burocràcia són uns passos a seguir, oferim realitzar la tramitació amb la finalitat d’estalviar-desplaçaments al notari. Assessorem desinteressadament sobre preus orientatius del mercat actual, en vendes, en compres, lloguers … i tota mena d’informació sobre tots els serveis que oferim a JOCAR.